/* */

Een bijzondere bijdrage

Onze vrijwilligers maken het verschil
en ondersteunen bewoners bij individuele activiteiten.


Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel binnen ons ZorgThuis. Zij ondersteunen onze bewoners in individuele activiteiten enbij dagbesteding. Ze geven bijzondere aandacht en brengen de buitenwereld binnen. Kortom, ze maken meer mogelijk. Wij zijn ook doorlopend
op zoek naar bijzondere vrijwilligers die onze medewerkers aanvullen. En dus het verschil maken in het leven van onze bewoners. Hier leest u hoe wij met onze vrijwilligers omgaan, wat u als vrijwilliger kunt betekenen én wat het u oplevert.

 Onze bewoners

De bewoners van JonkersZorg zullen veelal ‘op leeftijd’ zijn en te maken hebben met diverse aandoeningen die hun oorzaak vinden in het ouder worden. Onze doelgroep kenmerkt zich door het hebben van geheugenproblemen, zoals die kunnen worden veroorzaakt door

dementie. Maar ook andere aanleidingen doen zich voor, zoals lichamelijke beperkingen of psychische problemen. De bewoners hebben ook veel zorg, begeleiding en aandacht nodig. Helaas zullen onze bewoners door allerlei oorzaken lang niet altijd in staat blijken om duidelijk aan te geven wat ze nu precies nodig hebben en wat ze van ons verlangen. Of geven zij juist veel signalen af maar is het moeilijk om deze te interpreteren.

 JonkersZorg-methode

Wij willen de kwaliteit van het leven van onze bewoners verhogen door er  ‘Samen weer iets moois van te maken!’. Het werken vanuit een zeer bewoners- en vraaggerichte houding draagt daaraan bij. Willen weten wat iemands voor- en afkeuren, wensen en behoeften ècht zijn. Uitgaand van de individuele mogelijkheden en beperkingen willen we samen tot een aanbod op maat komen, waarbij de regievoering zo veel mogelijk bij de mensen zelf ligt. Dat is een uitdaging die lang niet altijd eenvoudig zal blijken te zijn. Daarom zijn er hulpmiddelen ontwikkeld die allerlei handvatten bieden in de zoektocht naar dat aanbod op maat: de JonkersZorg-methode.

 De activiteiten

Juist voor mensen die graag in contact staan met het buitengebeuren van tuin en dier bieden wij activiteiten met een plattelandskarakter: zowel in het Paviljoen als op het erf (5000m2). Omdat de bewoner of deelnemer steeds weer bepaalt welke activiteit deze wenst, zal het uiteindelijke aanbod heel breed zijn. Van samen erop uit gaan tot het vasthouden van iemands hand. Van schilderen tot muziek maken. Van voorlezen tot samen appeltaart bakken. Van tuinieren (in onze fruit-, groenten- en bloementuinen) tot dierverzorging. En van actief luisteren tot een goed gesprek voeren of gewoon samen genieten van het weidse uitzicht. Kortom, uiteenlopende ontwikkelingsgerichte, creatieve, muzikale, culturele of gezondheidsbevorderende activiteiten die het comfort en welzijn van de bewoners en deelnemers verhogen.

 De vrijwilligers die wij zoeken

Om bij alle genoemde activiteiten maximale aandacht en ondersteuning te bieden, zijn wij op zoek naar bijzondere vrijwilligers die de professionele begeleiders en zorgverleners aanvullen.

Profiel van de vrijwilliger die wij zoeken:

- Een vanzelfsprekende vraaggerichte, respectvolle en geduldige houding vanuit een warm hart

- Ervaring en betrokkenheid bij de cliëntgroep en het voorgestane aanbod

- Bereidheid tot scholing/training en het open staan voor reacties van anderen

- De overtuiging er ‘Samen (weer) wat moois van te kunnen maken!’

- Regelmatige inzet van enkele uren willen en kunnen leveren

 Voorbereiding

Omdat het aanbod aan de cliënten van JonkersZorg een speciale benadering vraagt, geven we onze  vrijwilligers vooraf de nodige voorlichting. U moet hierbij denken aan twee of drie  bijeenkomsten van elk drie uur. Deze bijeenkomsten zijn kosteloos en worden gehouden in de boerderij. Na een rondleiding, maakt u kennis met elkaar en vervolgens met de stichting. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de meest voorkomende ziektebeelden en gedragsbijzonderheden. Ook krijgt u instructie over de instrumenten van de JonkersZorg-methode. Tussentijds aantreden is uiteraard ook mogelijk. Dan maken we aparte afspraken over de voorbereiding.

 Wat levert vrijwilligerswerk u op?

Bij de opbrengst van uw inzet kunt u denken aan de voldoening die het geeft wanneer u iemand daadwerkelijk weet te bereiken en te raken. Dit kan onverwacht mooie momenten opleveren van een brede glimlach tot een tevreden ontspannen zijn.

Het verschil mogen maken in het leven van kwetsbare ouderen door hen te begeleiden bij activiteiten die zij zelfstandig nooit meer zouden kunnen maar heel graag zouden willen, ondernemen.

Het onderdeel uitmaken van een uniek initiatief. Een goed gevoel omdat u met ons net dat extra’s mogelijk heeft gemaakt.

Professionele begeleiding en regelmatige vrijwillige mogelijkheden tot verdere ontwikkeling door training en scholing.

 Heeft u belangstelling?

Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk bij JonkersZorg dan kunt u mailen naar info@jonkerszorg.nl en vermeldt u in het onderwerp "aanmelding vrijwilliger".