/* */

Zorgthuizen De lange Regel en Booven Paede

Vertrouwd en kleinschalig wonen in een
West-Friese stolpboerderij
voor ouderen met intensievere zorg- en begeleidingsbehoeften (bij dementie).

 

Zeker voor mensen met dementie is het veranderen van de vertrouwde omgeving, zoals bij een verhuizing, een hele uitdaging. Herinneringen aan bepaalde geuren, smaken, sferen en gevoelens blijven vaak echter nog lang in tact. Door hier gebruik van te maken kan de overgang naar een andere situatie eenvoudiger worden gemaakt en een nieuw thuisgevoel worden gecreëerd. Wij zijn daar in ons ZorgThuis specifiek op (in)gericht. Naast huiselijkheid en herkenbaarheid, is het behouden van eigen regie van belang voor de kwaliteit van leven van onze bewoners. Onze West-Friese stolpboerderij staat op een ruim erf en wordt omringd door landerijen met de diverse flora en fauna. Wij bieden hier unieke verpleeghuiszorg in een bijzondere kleinschalige setting. Een ZorgThuis, gerund door een zorgechtpaar en een vast, professioneel zorg- en behandelteam.

JonkersZorg-methode

Stichting JonkersZorg heeft zich ten doel gesteld om de kwaliteit van het leven van haar bewoners te verhogen door er ‘Samen (weer) iets moois van te maken!’. Het werken vanuit een zeer bewoners- en vraaggerichte houding draagt daaraan bij. Willen weten wat iemands voor- en afkeuren, wensen en behoeften echt zijn. Om vervolgens vanuit de individuele mogelijkheden en beperkingen tot een aanbod op maat te komen, is iets waarop we ons steeds weer zullen richten. Helaas zullen onze bewoners door allerlei oorzaken lang niet altijd in staat blijken duidelijk aan te geven wat ze nu precies nodig hebben en wat ze van ons verlangen. Of zij geven juist veel signalen af, maar is het moeilijk om deze te interpreteren. En dat is een uitdaging die niet steeds eenvoudig zal blijken te zijn. Daarom zijn er hulpmiddelen ontwikkeld die allerlei handvatten bieden in de zoektocht naar de persoonsgerichte omgang volgens de JonkersZorg methode.

 

ZorgLeefPlan met welzijnsagenda

Voor iedere bewoner stellen we in overleg met de bewoner en de familieleden een ZorgLeefPlan op, inclusief een welzijnsagenda. Dit geeft richting aan de invulling van dag- en nachtstructuur met vaste rituelen. Vanwege de veranderende behoeften zijn zorg en begeleiding aan constante evaluatie onderhevig: ‘Voldoet het aanbod nog?’ en: ‘Ervaart de bewoner hieraan genoeg meerwaarde?’. Door middel van (email)rapportage kan de familie extra betrokken zijn bij het leven van de bewoner omdat we dat samen vaak heel belangrijk vinden.

 

De huisvesting

Onze twee woongroepen, Booven Paede en De Lange Regel, ademen herkenbaarheid en huiselijkheid. In Boovenpaede wonen acht bewoners en beschikt men over een ruime leefkeuken en woonkamer. De Lange Regel, bewoond door zes personen, heeft een woonkamer met een luxe open keuken en een mooie lichte serre. Alle ruimten hebben een uitnodigend interieur en uitzicht over het eigen levendige erf en het West-Friese landschap. De 14 zit-slaapkamers (10 met eigen badkamer en 2 keer 2 kamers met een gedeelde badkamer) zijn sfeervol  en worden ingericht met persoonlijk meubilair, foto’s en eigen bed- en linnengoed. Zodat het thuisgevoel extra wordt vergroot.

 

Zorg en begeleiding: zuiver gericht op de persoon

Onze professionele 24 uurs-zorgverlening is persoonlijk en vooral gericht op het welzijn en comfort van de bewoner. Het gaat erom dat bewoners zich te allen tijde prettig, geborgen en thuís voelen. Bewoners hebben hierbij duidelijk de regie. Ze geven aan waarbij ze willen worden geholpen en op welke manier. Mocht er (para)medische behandeling noodzakelijk zijn, dan bepalen bewoners of en op welke manier en wannéér ze worden behandeld. Onze verzorgers en begeleiders kijken zuiver naar de bewoners. Ze kennen hun levensverhaal en gewoonten, wensen en behoeften en spelen daar gericht op in. Alle bewoners wonen bij ons tot het einde van hun leven. 

 

De financiering

Voor wonen en leven in ons ZorgThuis betalen bewoners  een vast bedrag aan huur- en servicekosten per maand afhankelijk van de specifieke zit-slaapkamer. Onder servicekosten vallen de dagelijkse maaltijden, tussendoortjes en drankjes. Maar ook de dagelijkse was, materialen voor welzijn en het mee-eten van bezoek. Verder zijn gas, water, licht en onderhoud van het gebouw en de tuin in de servicekosten inbegrepen.

Daarnaast wordt de zorg rechtstreeks geleverd vanuit een CIZ-indicatie, de zorgkosten worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. Vanwege de geleverde 24-uurs zorg is een minimale indicatie op het niveau van  ZZP 5 nodig. Het zorgkantoor betaalt de zorg voor JonkersZorg volgens het financieringsmodel Volledig Pakket Thuis (VPT). Over deze zorgcomponenten betaalt de cliënt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. Door de genoemde constructie betalen bewoners standaard de lage eigen bijdrage.