/* */

ANBI

Stichting Jonkerszorg is geregistreerd als een ANBI – instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Om aan de voorwaarden van de ANBI te voldoen, publiceren we de volgende gegevens op onze website.

RSIN / Fiscaalnummer
Het fiscaal nummer van Stichting Jonkerszorg is: 8185.17.293

Post- en Bezoekadres
Herenweg 105
1718 AD Hoogwoud

Doelstelling / Visie
Het doel van Stichting Jonkerszorg is gericht op verhoging van kwaliteit van leven van de bewoners en deelnemers door "Er samen weer iets moois van te maken!"

Het Beleids- jaarplan
Bekijk het beleids- jaarplan van Stichting Jonkerszorg.

Bestuurders
Stichting Jonkerszorg heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de Governance Code (Kleine Zorginstellingen)

Statuten en reglementen Raad van Toezicht & Raad van Bestuur, alsmede de toezichtvisie zijn opvraagbaar. 

De Raad van Bestuur bestaat uit:
• Mevrouw A.A.M. Vlaar (Voorzitter Raad van Bestuur)
• De heer R. Veenis ( Lid Raad van Bestuur)

De Raad van Toezicht bestaat uit:
• Mevrouw N.C. Bouma (Voorzitter Raad van Toezicht)
• Mevrouw R.W.V. Engelaer ( Lid Raad van Toezicht)
• Mevrouw N.S. de Reuver ( Lid Raad van Toezicht)

Toezichtvisie

 

Het Beloningsbeleid
De Bestuurders en medewerkers worden beloond conform CAO VVT.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording en jaarverslag vindt u terug op de website:
Jaarverslagen Zorg