Dagbesteding

Zinvolle dagbesteding met thema èn uitzicht

voor ouderen met intensievere begeleidings- en zorgbehoeften (bij dementie).

Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Maar wat gebeurt er als men behoefte krijgt aan steeds meer zorg- en begeleiding, en waarbij het zelfstandig voorzien in een zinvolle dagbesteding niet altijd meer mogelijk is? In zo’n situatie bieden wij mensen graag onze dagbesteding aan. Voor de deelnemers is dit een ideale manier om, onder begeleiding, zinvol bezig te zijn. We doen dingen die het leven zin geven en deelnemers een ‘goed’ gevoel bezorgen, dit alles in een groep en omgeving die vertrouwd voelen, met veel gezelligheid, individuele aandacht en in een passend tempo. Tegelijkertijd worden de partner en andere mantelzorgers, die toch al een toenemende bijdrage leveren, hiermee ontlast.

Dít is ons aanbod

Juist voor mensen die graag in contact staan met het buitengebeuren van tuin en dier bieden wij activiteiten met een plattelandskarakter: zowel in het Paviljoen als op het erf (5000m2). Het aanbod gaat uit van de voor- en afkeuren, wensen en behoeften van individuele deelnemers en houdt rekening met de eigen mogelijkheden en beperkingen. 

Van schilderen tot muziek maken, van (voor)lezen tot samen appeltaart bakken, van tuinieren (in onze fruit-, groenten- en bloementuinen) tot dierverzorging. En van actief luisteren tot een goed gesprek voeren of gewoon lang genieten van het weidse uitzicht. Kortom, uiteenlopende ontwikkelingsgerichte, creatieve, muzikale, culturele of gezondheidsbevorderende activiteiten die het comfort en welzijn van de deelnemer verhogen. En dit alles vanuit een gelijkwaardige benadering, uitnodigende bejegening en respectvolle omgang met elkaar. Waarbij we de regie zoveel mogelijk bij de deelnemers zelf laten.

De groepssamenstelling

Onze doelgroep kenmerkt zich veelal door het hebben van geheugenproblemen, zoals die kunnen worden veroorzaakt door dementie. De deelnemers hebben toenemend zorg, begeleiding en aandacht nodig. De groepsgrootte is ongeveer 12-14 deelnemers met minimaal 3 gediplomeerde vaste begeleiders.

Persoonlijke zorg en aandacht

Bij alle activiteiten geldt dat intensieve professionele begeleiding, maar ook gediplomeerdezorg voorhanden is. Hulp bij de toiletgang, omgang met bijzonder gedrag, verstrekken van medicatie of specifieke handelingen: alles is ‘gewoon’ en zo ingebed mogelijk. Extra hulp komt van bijzondere vrijwilligers.

Deelname

Afhankelijk van de belangstelling is het mogelijk om elke dag van de week (uitgezonderd de zondag) minimaal 1 gehele dag (2 dagdelen) deel te nemen en de maaltijd te gebruiken in de vorm van een ‘aangeklede’ lunch. Ook vervoer van en naar de dagbesteding kan in veel gevallen door ons worden geregeld, door middel van onze eigen personenbussen.

Stichting JonkersZorg verzorgt dagbesteding voor inwoners uit omliggende gemeenten.

 

Geen extra kosten!

Naast de standaard eigen bijdrage voor WMO of WLZ, welke wordt geïnd door het CAK, zijn er, bij een passende indicatie, geen extra kosten. Financiering middels een PGB is natuurlijk ook altijd mogelijk.

 

Ons Paviljoen

Het Paviljoen ligt tussen een bloem- en moestuin, heeft uitzicht op de landerijen rondom. De ruimten (160m2) zijn compleet ingericht en geschikt voor alle beoogde activiteiten. Het Paviljoen bestaat uit een huiskamer, serre, keuken, veranda en schuur. Daarnaast zijn we zoveel mogelijk buiten in de tuin of op het terras.

 

Heeft u belangstelling?

Neem contact op door een e-mail te sturen naar info@jonkerszorg.nl