De organisatie

 

Stichting Jonkers Zorg heeft een platte organisatiestructuur, de lijnen zijn kort en het bestuur is betrokken in de zorg van alledag. Verder heeft Stichting JonkersZorg een raad van toezicht welke actief en kritisch toeziet op het functioneren van de tweehoofdige collegiale raad van bestuur en daarmee de totale Stichting. De raad van bestuur legt over haar handelen verantwoording af aan de raad van toezicht.
De organisatiestructuur kent in totaal 3 lagen: toezicht, bestuur en uitvoering (zorg, welzijn en ondersteuning).

JonkersZorg, is een financieel gezond bedrijf. De beste zorglevering is ons doel, met daarbij een positief resultaat voor ontwikkelingen en het waarborgen van continuïteit.

De locaties van onze voorzieningen zijn landelijk. Deze ligging betekent onder andere dat de cli├źnten makkelijk alleen of met een verzorgende of familie naar buiten kunnen. Wandelen in de natuur genietend van onze prachtige tuin of richting het dorp zijn allemaal mogelijk.
In onze twee Zorg(t)huizen wonen 32 bewoners in verschillende woongroepen. Het gaat hierbij om mensen welke, veelal vanwege dementie, behoefte hebben aan een beschermde woonomgeving.

De primaire doelstelling van het zorg- en verblijfsaanbod is gericht op regiebevordering, zingeving en comfort.
Binnen de woonomgeving bieden we 24 uur per dag niet-planbare zorg en begeleiding, wordt continue toezicht gegarandeerd en wordt de volledige huishouding ondersteund. De bewoners hebben een zorgprofiel met een zorgzwaarte op het niveau van VV 5 of VV 7.
De zorg wordt geleverd middels een Volledig Pakket Thuis.

Op de dagbesteding ontvangt het team van JonkersZorg dagelijks groepen deelnemers voor dagbesteding/dagbehandeling (financiering WLZ/WMO).
De primaire doelstelling van het dagbesteding aanbod is regiebevordering, dag-structuur en mantelzorgontlasting.

 

 

 

Missie van JonkersZorg

Wij bezorgen onze bewoners een mooie levensavond!
Een veilig thuis waar oprechte aandacht en respect voor eigenheid heel gewoon zijn.
Werken bij JonkersZorg betekent daartoe dat alle betrokkenen gelijkwaardig, open en eerlijk met elkaar omgaan.
Dat iedereen hetzelfde spoor volgt op ‘eigenwijze’, actief gericht op de kwaliteit van leven van onze bewoners.

Visie van JonkersZorg

De visie van onze organisatie is gericht op verhoging van de kwaliteit van leven van de bewoners en deelnemers door ‘er samen weer iets moois van te maken!’.
Het werken vanuit een zeer persoonsgerichte houding dragen daaraan bij. Willen weten wat iemands voor- en afkeuren, wensen en behoeften echt zijn. Om vervolgens vanuit de individuele mogelijkheden en beperkingen tot een aanbod op maat te komen, is iets waarop we ons steeds weer richten.
Helaas zullen onze bewoners en deelnemers door allerlei oorzaken lang niet altijd in staat blijken duidelijk aan te geven wat ze nu precies nodig hebben en wat ze daarin van ons verlangen. Of zij geven juist veel signalen af, maar is het moeilijk om deze te interpreteren. En dat is een uitdaging die niet steeds eenvoudig zal blijken te zijn. Daarom zijn er hulpmiddelen ontwikkeld die allerlei handvatten bieden in de zoektocht naar de persoonsgerichte regie bevorderende methode van JonkersZorg.