Zorgthuis

Zeker voor mensen met dementie is het veranderen van de vertrouwde omgeving, zoals bij een verhuizing, een hele uitdaging. Herinneringen aan bepaalde geuren, smaken, sferen en gevoelens blijven vaak echter nog lang in tact. Door hier gebruik van te maken kan de overgang naar een andere situatie eenvoudiger worden gemaakt en een nieuw thuisgevoel worden gecreëerd. Wij zijn daar in ons ZorgThuis specifiek op (in)gericht. Naast huiselijkheid en herkenbaarheid, is het behouden van eigen regie van belang voor de kwaliteit van leven van onze bewoners. Onze locaties staan op een ruim erf en worden omringd door landerijen met de diverse flora en fauna. Wij bieden hier unieke verpleeghuiszorg in een bijzondere kleinschalige setting. Een ZorgThuis, gerund door een zorgechtpaar en een vast, professioneel zorg- en behandelteam.

JonkersZorg-methode

Stichting JonkersZorg heeft zich ten doel gesteld om de kwaliteit van het leven van haar bewoners te verhogen door er ‘Samen (weer) iets moois van te maken!’. Het werken vanuit een zeer bewoners- en vraaggerichte houding draagt daaraan bij. Willen weten wat iemands voor- en afkeuren, wensen en behoeften echt zijn. Om vervolgens vanuit de individuele mogelijkheden en beperkingen tot een aanbod op maat te komen, is iets waarop we ons steeds weer zullen richten. Helaas zullen onze bewoners door allerlei oorzaken lang niet altijd in staat blijken duidelijk aan te geven wat ze nu precies nodig hebben en wat ze van ons verlangen. Of zij geven juist veel signalen af, maar is het moeilijk om deze te interpreteren. En dat is een uitdaging die niet steeds eenvoudig zal blijken te zijn. Daarom zijn er hulpmiddelen ontwikkeld die allerlei handvatten bieden in de zoektocht naar de persoonsgerichte omgang volgens de JonkersZorg methode.

Onze locaties

Hoogwoud

14 zorgkamers

Middenmeer

18 zorgkamers  

Wonen met zorg én een zinvolle dag

Dingen doen die het leven zin geven en je bovenal een ‘goed’ gevoel bezorgen. We maken muziek of luisteren ernaar, lezen of doen bewegingsactiviteiten, zoals een ritje maken met de duofiets. Of we bakken samen appeltaart, na het plukken van de appels uit onze eigen fruittuin. We verwerken de groenten uit onze moestuin voor eigen consumptie en plukken de bloemen op het erf en schikken deze vervolgens tot een mooie bos. Ook zijn er diverse dieren aanwezig – zoals geitjes, vogels, konijnen en kippen – die kunnen worden verzorgd en ook het dagverse eitje voor bij de maaltijd kan worden geraapt. Dit is slechts een greep uit het scala van activiteiten dat wij met onze bewoners ondernemen. Wij bieden daginvulling met een duidelijke structuur en stimuleren onze bewoners hieraan deel te nemen. Maar niets moet. De activiteiten vinden plaats binnen de woongroep, op het erf of in ons Paviljoen. Maar we gaan er ook graag samen op uit. Naar een weekmarkt, tuincentrum, strand of muzikale voorstelling. Als de weersomstandigheden het toelaten, maken we vele wandelingen in de frisse buitenlucht of zitten lekker in het zonnetje. Alle zingevende, ontwikkelingsgerichte, creatieve, muzikale, culturele of gezondheidsbevorderende activiteiten hebben één streven: het comfort en welzijn van de bewoner verhogen.

Zó belangrijk is familie

De betrokkenheid van familie loopt als een rode draad door onze zorg. Familieleden zijn voor ons een bron van informatie en inspiratie. Ze helpen ons een nog beter beeld van bewoners te krijgen, ons uit te vinden hoe we het beste met ‘hun’ bewoner kunnen omgaan. Ze vertellen ons over het levensverhaal en de persoonlijke wensen. Voor onze bewoners is de familie een ankerpunt en klankbord. Familieleden horen erbij, nemen déél aan het leven van bewoners wanneer zij dat wensen. Ze zijn altijd welkom, schuiven aan voor een kop koffie of eten gezellig mee.

Zorg en begeleiding: zuiver gericht op de persoon

Onze professionele 24 uurs-zorgverlening is persoonlijk en vooral gericht op het welzijn en comfort van de bewoner. Het gaat erom dat bewoners zich te allen tijde prettig, geborgen en thuís voelen. Bewoners hebben hierbij duidelijk de regie. Ze geven aan waarbij ze willen worden geholpen en op welke manier. Mocht er (para)medische behandeling noodzakelijk zijn, dan bepalen bewoners of en op welke manier en wannéér ze worden behandeld. Onze verzorgers en begeleiders kijken zuiver naar de bewoners. Ze kennen hun levensverhaal en gewoonten, wensen en behoeften en spelen daar gericht op in. Alle bewoners wonen bij ons tot het einde van hun leven. 

Financiering

Voor wonen en leven in ons ZorgThuis betalen bewoners een vast bedrag aan huur- en servicekosten per maand afhankelijk van de specifieke zit-slaapkamer. Onder servicekosten vallen de dagelijkse maaltijden, tussendoortjes en drankjes. Maar ook de dagelijkse was, materialen voor welzijn en het mee-eten van bezoek. Verder zijn gas, water, licht en onderhoud van het gebouw en de tuin in de servicekosten inbegrepen.

Daarnaast wordt de zorg rechtstreeks geleverd vanuit een CIZ-indicatie, de zorgkosten worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. Vanwege de geleverde 24-uurs zorg is een minimale indicatie op het niveau van VV5 nodig. Het zorgkantoor betaalt de zorg voor JonkersZorg volgens het financieringsmodel Volledig Pakket Thuis (VPT). Over deze zorgcomponenten betaalt de cliënt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. Door de genoemde constructie betalen bewoners standaard de lage eigen bijdrage.

 

ZorgLeefPlan met welzijnsagenda

Voor iedere bewoner stellen we in overleg met de bewoner en de familieleden een ZorgLeefPlan op, inclusief een welzijnsagenda. Dit geeft richting aan de invulling van dag- en nachtstructuur met vaste rituelen. Vanwege de veranderende behoeften zijn zorg en begeleiding aan constante evaluatie onderhevig: ‘Voldoet het aanbod nog?’ en: ‘Ervaart de bewoner hieraan genoeg meerwaarde?’. Door middel van rapportage kan de familie extra betrokken zijn bij het leven van de bewoner omdat we dat samen heel belangrijk vinden.

Het zorgteam

Werken bij Stichting JonkersZorg betekent in lijn met de visie en missie dat alle betrokkenen gelijkwaardig met elkaar omgaan.                            Persoonsgerichtheid en het voeren van eigen regie zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Zegt u ’t maar!
Het is vanzelfsprekend dat de personeelsbezetting is afgestemd op de doelgroep. Om de zorg te kunnen bieden conform de zorgvisie, wensen en verlangens van de bewoners / deelnemers dagbesteding, bestaat het team uit een mooie personele mix van helpende, verzorgende, verpleegkundige en welzijns medewerkers.                                                                                            Er is altijd voldoende kennis en kunde in huis!

Heeft u belangstelling?

Voor het wonen in onze zorgboerderij kunt u een vrijblijvend gesprek inplannen door een e-mail te sturen naar info@jonkerszorg.nl