/* */

Welkom bij Jonkerszorg


Een fraaie, huiselijke omgeving. Omringd door het karakteristieke West-Friese landschap en een vertrouwd en deskundig zorgteam. En dat op een unieke weidse locatie. Een woonboerderij en authentieke moes en bloemrijke wandeltuin. Welkom bij JonkersZorg! Een ZorgThuis waar bewoners met dementie die dingen doen die ze graag doen, met de begeleiding die gewenst wordt. Kleinschalig en bijzonder. Wonen zoals thuis, compleet met volwaardige persoonsgerichte zorg en begeleiding. Iets vergelijkbaars geldt voor de dagbesteding in het Paviljoen.

 

Samen er (weer) iets moois van maken

Bewoners die hun eigen keuzes maken, zijn gelukkiger. Dat is de gedachte achter ons ZorgThuis. Onze bewoners behouden de regie over het eigen leven. Wij creëren een sfeer waarin ze kunnen en dúrven aangeven wat hun vooren afkeuren zijn. Een sfeer die wordt gekenmerkt door huiselijkheid, gelijkwaardigheid, veiligheid geborgenheid) en respect. Zoeken naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van bewoners en daar de zorg en begeleiding op afstemmen: dat is onze ultieme uitdaging. Binnen de JonkersZorg-methode staat de bewoner als uniek persoon centraal. Wij (her)kennen iemands 

persoonlijkheid en achtergrond. Wij kijken naar de hele persoon, hoe iemand is en wás en stemmen daar ons aanbod op af. In overleg met de familieleden. Dat alles met één doelstelling: Samen er (weer) iets moois van maken.

Zó belangrijk is familie

De betrokkenheid van familie loopt als een rode draad door onze zorg. Familieleden zijn voor ons een bron van informatie en inspiratie. Ze helpen ons een nog beter beeld van bewoners te krijgen, ons uit te vinden hoe we het beste met ‘hun’ bewoner kunnen omgaan. Ze vertellen ons over het levensverhaal en de persoonlijke wensen. Voor onze bewoners is de familie een ankerpunt en klankbord. Familieleden horen erbij, nemen déél aan het leven van bewoners wanneer zij dat wensen. Ze zijn altijd welkom, schuiven aan voor een kop koffie of eten gezellig mee.

Een huiselijke, ontspannen omgeving

Zeker voor mensen met geheugenklachten kan het veranderen van de vertrouwde omgeving moeilijk zijn. De herinnering aan bepaalde geuren, smaken, sferen en gevoelens blijven daarentegen vaak nog lang in tact. Wij spelen daar, binnen onze zorg én huisvesting, op in. Onze twee woongroepen, Boovenpaede en De Lange Regel, ademen herkenbaarheid en huiselijkheid. In Boovenpaede wonen acht bewoners en beschikt men over een ruime leefkeuken en woonkamer. De Lange Regel, bewoond door zes personen, heeft een woonkamer met een luxe open keuken en een ruime serre. Alle ruimten hebben een uitnodigend interieur en uitzicht over het eigen levendige erf en het West-Friese landschap. In beide woongroepen vormen de bewoners samen met de medewerkers een (h)echt huishouden. Ze (be)leven samen. Ze genieten met elkaar van de dagelijkse rituelen. Aan de keukentafel wordt gezamenlijk koffie gedronken en wordt genoten van de maaltijden. Maaltijden die, waar mogelijk, sámen met de bewoners worden bereid. De 14 zit-slaapkamers (10 met eigen badkamer en 4 kamers met een gedeelde badkamer) zijn sfeervol en worden ingericht met persoonlijk meubilair, foto’s en eigen bed- en linnengoed. Zodat het thuisgevoel extra wordt vergroot.

 
Wonen met zorg én een zinvolle dag

Dingen doen die het leven zin geven en je bovenal een ‘goed’ gevoel bezorgen. Dat kenmerkt de dagbesteding die wij onze bewoners bieden. We maken muziek of luisteren ernaar, lezen of doen bewegingsactiviteiten, zoals een ritje maken met de duofiets. Of we bakken samen appeltaart, na het plukken van de appels uit onze eigen fruittuin. We verwerken de groenten uit onze moestuin voor eigen consumptie en plukken de bloemen op het erf en schikken deze vervolgens tot een mooie bos. Ook zijn er diverse dieren aanwezig - zoals twee paarden, vogels, konijn en kippen - die kunnen worden verzorgd en ook het dagverse eitje voor bij de maaltijd kan worden geraapt. Dit is slechts een greep uit het scala van activiteiten dat wij met onze bewoners ondernemen. Wij bieden dagbesteding met een duidelijke structuur en stimuleren onze bewoners hieraan deel te nemen. Maar niets moet. De activiteiten vinden plaats binnen de woongroep, op het erf of in ons Paviljoen. Maar we gaan er ook graag samen op uit. Naar een weekmarkt, tuincentrum, strand of muzikale voorstelling. Als de weersomstandigheden het toelaten, maken we vele wandelingen in de frisse buitenlucht of zitten lekker in het zonnetje. Alle zingevende, ontwikkelingsgerichte, creatieve, muzikale, culturele of gezondheidsbevorderende activiteiten hebben één streven: het comfort en welzijn van de bewoner verhogen.

Eigen activiteiten

Iedere bewoner heeft een eigen welzijnsagenda, als onderdeel van het Zorgleefplan. Deze agenda is gebaseerd op de persoonlijke voor- en afkeuren, die ons onder meer bekend worden vanuit het levensverhaal. Wij evalueren het aanbod continu, in afstemming met observaties, de bewoner en familieleden. Zodat we een passend welzijnsaanbod blijven bieden, dat bestaat uit een goede balans tussen prikkelrijke en prikkelarme activiteiten en een dito omgeving.

 24 Uur per dag persoonlijke zorg en begeleiding

Onze bewoners kunnen rekenen op 24 uurs-zorgverlening door ervaren verpleegkundigen, zorgverleners en woonbegeleiders. Hulp bij de dagelijkse zorg, toiletgang, omgang met bijzonder gedrag, verstrekken van medicatie of specifieke verpleegkundige behandelingen: alles is ‘gewoon’ mogelijk en tegelijk zo speciaal als nodig is. De zorg en begeleiding staan omschreven in een dynamisch ZorgLeefPlan. De beleving en waardering van onze bewoners en hun familieleden zijn hierin leidend. Wij bieden waar nodig (para)medische zorg en werken samen met gespecialiseerde behandelaren van Stichting Geriant. 

Dagbesteding voor niet-inwonenden

In ons Paviljoen verzorgen we ook zingevende dagbesteding voor niet-inwonende mensen met specifieke begeleidings- en zorgbehoeften. Het Paviljoen ligt tussen de bloemen- en moestuin, en kijkt uit over de landerijen. Deelnemers kunnen, op basis van een CIZ-indicatie, voor meerdere dagdelen per week worden opgehaald en thuisgebracht. Het aanbod aan zingevende dagbesteding is divers en gebaseerd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Van creatieve, huishoudelijke, actieve en muzikale activiteiten tot spellen die het geheugen en de vaardigheden trainen, in het Paviljoen en daarbuiten. Tussen de middag wordt er gezamenlijk een uitgebreide lunch gebruikt. De deelnemers maken deel uit van een groep mensen die elkaar begrijpen en elkaar aanvullen. De deelnemers hebben elkaar iets te bíeden. Het tempo en niveau zijn passend waardoor faal-ervaringen worden voorkomen. Het voelt veilig, je kunt jezelf zijn. Tegelijkertijd worden mantelzorgers hiermee ontlast. 

De kracht van onze vrijwilligers

In alle extra’s die we dagelijks mogelijk willen maken, kunnen we niet zonder onze vrijwilligers. Zij ondersteunen bewoners in de boerderij of deelnemers aan onze dagbehandeling in individuele activiteiten en geven bijzondere aandacht. Ze gaan met bewoners en deelnemers de tuin in, zingen samen een lied of spelen een gezelschapsspel. Vrijwilligers maken meer mogelijk en brengen de buitenwereld binnen. Ze vertellen verhalen over thuis of dingen die in het nieuws zijn. Kortom, vrijwilligers maken vaak het verschil in het leven van onze bewoners. Wij zijn doorlopend op zoek naar bijzondere vrijwilligers die onze medewerkers aanvullen. Onze vrijwilligers worden professioneel begeleid en kunnen zich desgewenst verder ontwikkelen door ervaring en training. Informatieve bijeenkomsten organiseren wij onder meer verschillende malen per jaar in ons Paviljoen.

Inspirerende omgeving voor stagiaires

Voor stagiaires is JonkersZorg een unieke kans. Zij maken er kennis met een bijzondere manier van zorgleverlening op een al even bijzondere locatie. Ze kunnen zich een professionele houding eigen maken, waarmee ze zich onderscheiden in het ouderenzorgveld. Stagiaires kunnen bewoners ècht leren kennen en hen ‘goed doen’. En daarmee meer voldoening uit het werk halen. Wij beschikken over een Calibris-erkenning als leerbedrijf voor leerlingen op allerlei niveaus in verpleging, zorg en welzijn en bieden stagiaires mogelijkheden zich volop te ontwikkelen. Uiteraard onder de persoonlijke en vakkundige begeleiding van onze ervaren zorgverleners en de praktijkopleider.

Heeft u belangstelling?

Voor het wonen in onze zorgboerderij, de dagbesteding en onze samenwerking met vrijwilligers en stagiaires beschikken wij over verschillende losse flyers. Hierin vindt u alle informatie over de betreffende onderwerpen op een rij. Meer weten? Vraag een flyer aan!

JonkersZorg kreeg in oktober 2019 wederom het Gouden Keurmerk Perspekt toegekend. Dit keurmerk garandeert dat de geboden zorg- en dienstverlening aan de hoogste kwaliteitsstandaard voldoet. Verder werd bij het laatst gehouden anonieme tevredenheidsonderzoek (2019) een gemiddelde score van 9,4 behaald.