/* */

Niet tevreden

Heeft u een klacht? 

Met elkaar proberen we er alles aan te doen om de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.Het kan echter gebeuren dat dit niet aan uw verwachtingen voldoet.Door ons dit te laten weten, stelt u ons in de gelegenheid om uw ongenoegen te horen, van uw ervaringen te leren en zo mogelijk verbeteringen door te voeren.

De klachtenprocedure van Stichting JonkersZorg is erop gericht om de klacht af te handelen daar waar deze is ontstaan.

Als u een klacht heeft, kunt het volgende doen: U bespreekt uw klacht met de betrokken medewerker. Dit kan vaak al tot verheldering leiden. U kunt dan samen tot een goede oplossing komen.

Komt u er samen niet uit of wilt u niet in gesprek met de betrokken medewerker, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Zie de daarvoor bestemde procedures.

 Klachtenregeling Jonkerszorg

 Klachtenformulier Jonkerszorg