/* */

Visie en missie

Visie van JonkersZorg

De visie van onze organisatie is gericht op verhoging van de kwaliteit van leven van de bewoners en deelnemers door 'er samen weer iets moois van te maken!'.
Het werken vanuit een zeer persoonsgerichte houding dragen daaraan bij. Willen weten wat iemands voor- en afkeuren, wensen en behoeften echt zijn. Om vervolgens vanuit de individuele mogelijkheden en beperkingen tot een aanbod op maat te komen, is iets waarop we ons steeds weer richten.
Helaas zullen onze bewoners en deelnemers door allerlei oorzaken lang niet altijd in staat blijken duidelijk aan te geven wat ze nu precies nodig hebben en wat ze daarin van ons verlangen. Of zij geven juist veel signalen af, maar is het moeilijk om deze te interpreteren. En dat is een uitdaging die niet steeds eenvoudig zal blijken te zijn. Daarom zijn er hulpmiddelen ontwikkeld die allerlei handvatten bieden in de zoektocht naar de persoonsgerichte regie bevorderende methode van JonkersZorg.
 

 

Missie van JonkersZorg

Wij bezorgen onze bewoners een mooie levensavond!
Een veilig thuis waar oprechte aandacht en respect voor eigenheid heel gewoon zijn.
Werken bij JonkersZorg betekent daartoe dat alle betrokkenen gelijkwaardig, open en eerlijk met elkaar omgaan.
Dat iedereen hetzelfde spoor volgt op 'eigenwijze', actief gericht op de kwaliteit van leven van onze bewoners.